Gõ Tiếng Việt Online có dấu đánh trực tiếp Online Vietnamese Typing

Gõ tiếng Việt Online trực tuyến bằng công cụ tích hợp ngay trên website để có thể đánh tiếng Việt có dấu Online Vietnamese Typing. Khi cần nhắn tin hay soạn thảo văn bản dạng tiếng Việt mà không muốn cài đặt phần mềm trên máy tính, điện thoại, người dùng có thể sử dụng cách gõ tiếng Việt trực tuyến của VnUnikey.com. Đây có thể gọi là Unikey online, Vietkey online.

Gõ tiếng Việt Online
Gõ tiếng Việt Online trực tuyến bằng công cụ tích hợp ngay trên website để có thể đánh tiếng Việt có dấu Online Vietnamese Typing. Khi cần nhắn tin hay soạn thảo văn bản dạng tiếng Việt mà không muốn cài đặt phần mềm trên máy tính, điện thoại, người dùng có thể sử dụng cách gõ tiếng Việt trực tuyến của VnUnikey.com trên nền web.

Công cụ cho phép gõ tiếng Việt có dấu online theo cách thông thường, hỗ trợ các kiểu gõ phổ biến gồm TELEX, VNI, VIQR. Chưa kể, bộ soạn thảo tiếng Việt còn tích hợp tính năng tự động kiểm tra chính tả, dự đoán bỏ dấu sớm. Người dùng chỉ việc tích chọn kiểu gõ, rồi đánh tiếng Việt trực tiếp vào khung, sau đó có thể sao chép để sử dụng cho việc khác. Nếu cần sử dụng VietKey Online, Unikey Online, bạn có thể chọn công cụ bộ Gõ Tiếng Việt Trực Tuyến Online của VnUnikey.Com hỗ trợ đầy đủ các kiểu gõ thông dụng.

Đây là tiện ích tuyệt vời để người dùng gõ tiếng Việt trực tiếp mà không cần cài đặt bất kỳ bộ gõ tiếng Việt nào trên thiết bị.

Kiểu đánh sắc huyền hỏi ngã nặng móc trăng đ
TELEX s f r x j aa ow aw dd
VNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VIQR ` ? ~ . ^ + ( dd

Các phương pháp gõ tiếng Việt Online

Để gõ các chữ cái Việt có dấu bạn phải gõ chữ cái chính trước, sau đó gõ các dấu thanh (sắc, huyền), dấu mũ (hỏi, ngã, nặng), dấu móc (ư, ơ, ă, â). Các kiểu gõ tiếng Việt trực tuyến khác nhau sẽ quy định các phím bấm khác nhau cho các dấu thanh, dấu mũ và dấu móc. Với Bộ Gõ Tiếng Việt Online, người dùng nên bỏ dấu ở cuối từ vì phần mềm sẽ tự động đặt dấu đúng vào vị trí cần thiết.

Gõ Tiếng Việt Online

Kiểu gõ TELEX

Kiểu gõ Telex dùng các chữ cái không có (j, z, w, f) hoặc không dùng ở cuối từ (s, r, x) để tạo dấu, kết hợp việc lặp chữ như aa, dd, ee để tạo thành â,

Bảng 1. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ TELEX
Phím Dấu
s Sắc
f Huyền
r Hỏi
x Ngã
j Nặng
z Xoá dấu đã đặt. Ví dụ: toansz = toan
w Dấu trăng trong chữ ă, dấu móc trong các chữ ư, ơ.
Chữ w đơn lẻ tự động chuyển thành chư ư.
aa â
dd đ
ee ê
oo ô
[ Gõ nhanh chữ ư
] Gõ nhanh chữ ơ

Ví dụ:

tieengs Vieetj = tiếng Việt

dduwowngf = đường

Trong trường hợp bạn gõ sai dấu mà vẫn chưa di chuyển ra khỏi từ đang gõ thì có thể gõ đè dấu mới. Ví dụ: toanfs = toán, toansz = toan.

Bạn nên gõ phím dấu ở cuối từ để hệ thống đặt dấu vào vị trí đúng chính tả tiếng Viêt. Ví dụ: để gõ chữ “hoàng”, thay vì gõ hofang hay hoafng, hãy gõ hoangf.

Kiểu gõ VNI

Kiểu gõ VNI sử dụng các phím số (từ 0 – 9) để gõ chữ tiếng Việt.

Bảng 2. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ VNI
Phím Dấu
1 sắc
2 huyền
3 hỏi
4 ngã
5 nặng
6 dấu mũ trong các chữ â, ê, ô
7 dấu móc trong các chữ ư, ơ
8 dấu trăng trong chữ ă
d9 chữ đ
0 xóa dấu thanh

Ví dụ:

tie6ng1 Vie6t5 = tiếng Việt

d9u7o7ng2 = đường

Bạn cũng có thể gõ các dấu mũ, móc, trăng ở cuối từ (với điều kiện bạn phải bật chức năng này của UniKey). Khi đó, có thể gõ: duong9772 = đường.

Trong trường hợp bạn gõ sai dấu mà vẫn chưa di chuyển ra khỏi từ đang gõ thì có thể gõ đè dấu mới. Ví dụ: toan21 = toán, toan10 = toan

Kiểu gõ VIQR

Cần phân biệt Kiểu gõ VIQR với Bảng mã VIQR. Kiểu gõ là phương pháp bạn dùng để nhập các ký tự tiếng Việt, và độc lập với bảng mã. Bảng mã là cách thể hiện các ký tự tiếng Việt.

Bảng 3. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ VIQR
Phím Dấu
‘ (single quote) sắc
` (grave accent) huyền
? hỏi
~ (tilde) ngã
. (full stop) nặng
^ dấu mũ trong các chữ â, ê, ô
+ dấu móc trong các chữ ư, ơ
( dấu trăng trong chữ ă
dd chữ đ
0 xóa dấu thanh
\ phím thoát dấu

Ví dụ:

tie^’ng Vie^.t = tiếng Việt

ddu+o+`ng = ddu+o+ng` = đường

Bạn cũng có thể gõ các dấu mũ, móc, trăng ở cuối từ. Khi đó, có thể gõ: duongd++` = đường.

Trong trường hợp bạn gõ sai dấu mà vẫn chưa di chuyển ra khỏi từ đang gõ thì có thể gõ đè dấu mới. Ví dụ: toan`’ = toán, toan’0 = toan.

Hy vọng bộ Gõ tiếng Việt Online của VnUnikey.com sẽ giúp người dùng đánh tiếng Việt trực tuyến dễ dàng trên môi trường Internet, không cần cài đặt phần mềm lên thiết bị. Trước tiên, bạn chọn kiểu gõ là Telex, VNI hay VIQR rồi nhập văn bản ở ô trống. Đây có thể gọi là công cụ VietKey Online, hay Unikey Online đều được, một dạng Online Vietnamese Typing.