Cách sử dụng WinVNKey gõ tiếng Việt, Hán Nôm trên Windows

Hướng dẫn cách sử dụng WinVNKey gõ tiếng Việt, gõ tiếng ngoại ngữ, Hán Nôm trên máy tính với đầy đủ tính năng, bộ gõ, bảng mã. Phần mềm hiện không còn được phát triển, nhưng là công cụ tuyệt vời cho những bạn học tiếng Trung.

Link download WinVNKey cho Windows
WinVNKey mới nhất cho Win gõ tiếng Việt

A.Cách khởi chạy WinVNKey trên máy tính

1.Để bắt đầu khởi chạy WinVNKey, người dùng nhấn vào biểu tượng Start > All Program > Vietnam > Winvnkey. Hoặc nhấn vào icon ngoài màn hình Desktop.

Cách sử dụng WinVNKey 1

2.Ngoài ra, bạn có thể khởi động WinVNKey bằng cách nhấn vào Start > C: > Program Files > TriChlor > WinVNKey for NT > winNT > winvnkey.exe.

Biểu tượng chữ Cách sử dụng WinVNKey 2 sẽ hiện ở dưới thanh Taskbar như hình bên dưới.

Cách sử dụng WinVNKey 3

3.Bạn sẽ thấy giao diện màn hình chính của WinVNKey hiện ra như hình dưới đây. Mặc định, nó sẽ ở tab “Main” (Trang chính) tiếng Anh.

Cách sử dụng WinVNKey 4

4.Nếu người dùng muốn chuyển giao diện WinVNKey từ tiếng Anh sang tiếng Việt, nhấn vào nút “Run” ở trang “Main”, rồi chọn “Hiển thị chữ Việt”. Từ đây, chúng ta có thể tùy chỉnh WinVNKey thuận tiện hơn.

Cách sử dụng WinVNKey 5

B.Cách tắt ứng dụng WinVNKey

Để tắt WinVNKey, chúng ta dùng 1 trong 3 cách sau đây:

1.Tắt tạm thời: Nhấp chuột trái vào biểu tượng Cách sử dụng WinVNKey 2 ở góc dưới bên phải thanh Taskbar, biểu tượng sẽ đổi thành Cách sử dụng WinVNKey 6 chứng tỏ WinVNKey sẽ tạm ngừng hoạt động.

Để khởi chạy lại bộ gõ WinVNKey, bạn nhấp chuột vào Cách sử dụng WinVNKey 6 lần nữa để đổi về Cách sử dụng WinVNKey 2.

2.Tắt hẳn WinVNKey: Để tắt hoàn toàn ứng dụng, nhấp chuột phải vào biểu tượng Cách sử dụng WinVNKey 2, chọn menu “Tắt” (Exit).

3.Hay ở trang Chính (Main) của WinVNKey, nhấn nút “Tắt”.

C.Nguyên tắc chung gõ chữ Việt trong WinVNKey

– Đầu tiên, WinVNKey hỗ trợ tính năng gõ chữ trước, dấu sau. Nên nhớ, dấu tiếng Việt khi sử dụng WinVNKey là gõ liền sau mẫu tự, hay cuối từ. Phần mềm sẽ tự động đặt dấu cho bạn vào vị trí cần thiết.

– Dùng WinVNKey, bạn yên tâm là phần mềm có trên 16 kiểu gõ dấu như VNI, Telex rất thông dụng, hay VIQR, Microsoft, Tubinhtran-MS các kiểu.

Cách sử dụng WinVNKey 7

D.Cách gõ theo kiểu VIQR trên WinVNKey

1.Người dùng mở WinVNKey, màn hình giao diện chính hiện ra. Kiểu gõ mặc định trên WinVNKey là VIQR. Bạn có thể thay đổi nó bằng cách điều chỉnh ở mục “Kiểu gõ” trong “Trang chính”.

su-dung-winvnkey-8

2.Kiểu gõ Kiểu gõ VIQR, tên tiếng Anh là Vietnamese Quoted Readable, sử dụng các phím dấu có sẵn trên bàn phím để gõ dấu tiếng Việt theo quy tắc dưới đây.

su-dung-winvnkey-9

Chúng ta có thể lấy thí dụ:

– Gõ phím: Pha^’n son to^ ddie^?m so+n ha`, La`m cho ro+~ ma(.t dda`n ba` nu+o+’c Nam

– Kết quả: Phấn son tô điểm sơn hà, Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

E.Cách gõ kiểu VNI khi dùng WinVNKey

1.Sau khi mở phần mềm, bạn nhấp vào mũi tên “Kiểu gõ” trong màn hình “Trang chính”, chọn kiểu gõ VNI (số 6).

Sử dụng WinVNKey 10

2.Kiểu gõ VNI trên WinVNKey sử dụng các phím số để gõ dấu tiếng Việt. Thường dân miền Nam ưa chuộng kiểu này.

Sử dụng WinVNKey 11

Lấy ví dụ minh họa:

– Gõ phím: Pha61n son to6 d9ie63m so7n ha2, La2m cho ro74 ma85t d9a2n ba2 nu7o71c Nam

– Kết quả: Phấn son tô điểm sơn hà, Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

F.Cách gõ theo kiểu Telex trên WinVNKey.

1.Ở mục “Kiểu gõ”, bạn chọn kiểu “Telex”.

Sử dụng WinVNKey 12

2.Kiểu Telex dùng các phím ít dùng trong tiếng Việt để tạo dấu.

Sử dụng WinVNKey 13

Lấy ví dụ minh họa:

– Gõ phím: Phaasn son too ddieerm sown haf, Lafm cho rowx mawjt ddafn baf nuwowsc Nam

– Kết quả: Phấn son tô điểm sơn hà, Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

G.Cách gõ kiểu Microsoft (TCVN6064) trên WinVNKey

1.Tại mục “Kiểu gõ”, chọn kiểu gõ Microsoft.

Sử dụng WinVNKey 14

2.Kiểu gõ Microsoft khi dùng WinVNkey sử dụng các phím số và phím lặp để tạo dấu theo quy luật dưới.

Sử dụng WinVNKey 15

Lấy ví dụ minh họa:

– Gõ phím: Ph28n son t4 0i36m s]n ha5 La5m cho r]7 m19t 0a5n ba5 n[ ]8c Nam

– Kết quả: Phấn son tô điểm sơn hà Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam