TayNguyenKey Download tải Font Tây Nguyên Key gõ tiếng dân tộc

Font Tây Nguyên Key, link download tải TayNguyenKey gõ chữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo mã Unicode dành cho máy tính Windows.  Nên nhớ, chương trình TayNguyenKey dựa vào bộ gỗ như Unikey, VietKey để gõ chữ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Nói đúng hơn, đây là bộ Font chữ TayNguyen Key để giúp các bộ gõ như Unikey gõ tiếng dân tộc thuận lợi. Tây Nguyên Key tương thích với hầu hết hệ điều hành Windows hiện nay, như Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Link download TayNguyenKey cho Windows
Mật khẩu giải nén file zip: vnunikey.com

 

1.Giới thiệu về chương trình Font chữ TayNguyenKey

– TayNguyenKey, hay còn gọi “Tây Nguyên Key”, là chương trình duy nhất hỗ trợ gõ tiếng dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo bảng mã Unicode. Phiên bản TayNguyenKey 1.0 mới nhất tương thích tốt, có thể chạy trên hệ điều hành Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

– KeyNguyenKey nằm trong đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ mang tên “Nghiên cứu hoàn thiện chương trình hỗ trợ xử lý chữ viết của một số dân tộc thiểu số Tây Nguyên bằng phần mềm TayNguyenKey”.

– Tây Nguyên Key hỗ trợ gõ chữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên với các bảng mã Unicode, VNI-Win và Vietware-X.

– TayNguyenKey cho phép gõ chữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên cụ thể gồm: chữ Êđê, Jarai, Bana, Sédang, M’nông và Kơho (Êđê, Jarai, Bahnar, Sédang, KơHo và M’Nông). Bạn có thể gõ tiếng dân tộc bằng Tây Nguyên Key trên các phần mềm phổ biến như MS Word, MS Excel, MS Access… Paint Shop, PhotoShop…

Tác giả TayNguyenKey

TayNguyenKey là một chương trình nằm trong đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu hoàn thiện chương trình hỗ trợ xử lý chữ viết của một số dân tộc thiểu số Tây Nguyên bằng phần mềm TayNguyenKey”. Nói đúng hơn, Tây Nguyên Key là sản phẩm của tỉnh DakLak và nhiều cơ quan, cá nhân khác nhằm tạo ra một chương trình hỗ trợ gõ chữ dân tộc tại Việt Nam. Sản phẩm có sự tham gia hợp tác của các đơn vị gồm:

  • Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh DakLak.
  • Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học & Công nghệ tỉnh DakLak
  • Cơ quan phối hợp: Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên.
  • Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Y Ghi Niê
  • Các thành viên tham gia: KS.Võ Ngọc Hiệp, Thạc sĩ Trần Cát Lâm…

Hướng dẫn gõ tiếng dân tộc bằng TayNguyenKey

Để sử dụngTayNguyenKey gõ chữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên, bạn phải dùng thêm các bộ gõ tiếng Việt như Unikey, VietKey… Nói đúng ra, đây là Font chữ TayNguyenKey bổ sung vào máy tính, giúp các bộ gõ như Unikey, VietKey có thể gõ tiếng Tây Nguyên trên máy tính.

Có hai kiểu gõ chữ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên bằng TayNguyenKey, gồm kiểu gõ Telex và VNI. Bạn có thể xem cách sử dụng gõ TayNguyenKey dưới đây.

Tây Nguyên Key

Hướng dẫn thêm về cách sử dụng phần mềm TayNguyenKey

Font TayNguyenKey gồm 3 loại, tương ứng với 3 bảng mã: ABC (font bắt đầu bởi tiếp đầu ngữ: TNKeyVN), VNI (font bắt đầu bởi tiếp đầu ngữ: TNKeyVni) và Unicode (font bắt đầu bởi tiếp đầu ngữ: TNKeyUni).

Như vậy, để có thể gõ được chữ của đồng bào Tây Nguyên, sau khi bạn đã cài TayNguyenKey vào máy, bạn có thể sử dụng như sau: Ví dụ bên dưới là gõ trong MS Word:

  1. Trong MS Word bạn chọn 1 font TayNguyenKey nào đó, ví dụ: TNKeyUni-Arial (font này thuộc bảng mã Unicode)
  2. Dùng 1 chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt nào đó, ví dụ Unikey, chọn bảng mã trong Unikey là: Unicode, kiểu gõ: tùy theo thói quen của bạn mà chọn kiểu gõ thích hợp là VNI hoặc TELEX.
  3. Để gõ chữ của đồng bào Tây Nguyên, bạn gõ theo kiểu TEXLEX mở rộng hoặc VNI mở rộng.